“Pisanje i komponovanje su moj čisti talenat, a ples i pjesma nepopravljivo dio mene.”

Dr. Dženan Jahić